Beyond Clean Water AB

 

Innovativt företag som utvecklar produkter för vattenrening som gör skillnad för miljön.

Vi skall uppfattas som det mest innovativa och ledande företaget inom vattenrening!

Vi bedriver forskning, försäljning, utveckling och tillverkning av de mest innovativa vattenrenings produkterna som gör skillnad för miljön!

Vårt patenterade (40+ länder) dagvattenfilter Swedrop™ har en extremt hög reningskapacitet. Det aktiva filtret med naturliga beståndsdelar i kombination med den unika formen och flytförmågan, gör att den inte bara renar nedfallande regn och vätskor utan också det vatten som redan finns i dagvattenbrunnen. Det innebär att Swedrop™ är effektivare och filtrerar bort mer skadliga substanser än vad t ex EU kräver i sitt omfattande Vattendirektiv. Det är dessutom utvecklat med omtanke och respekt för alla de som ska arbeta med det – med en föredömlig enkel konstruktion som underlättar transport, handhavande och underhåll. RFID-märkningen ger också ökade möjligheter till en säker kontroll av hanteringen under hela filtrets livslängd.

 

Vi behöver vatten – Vattnet behöver oss

Nyheter

Vårt patenterade dagvattenfilter Swedrop™

  • Effektivt – filtrerar alla sorters oljor samt över 100 kemikalier och tungmetaller och klarar EU-direktivet med råge
  • Flexibelt – passar alla typer av dagvattenbrunnar
  • Enkel hantering – vid både installation och underhåll
  • Trippelverkande – filtrerar både inkommande vatten och befintligt
  • Unik RFID-märkning – för säkrare kontroll