Beyond Clean Water AB

 

Vi är moderbolag till produktbolagen SweDrop AB och SweCin AB, som utvecklar och säljer produkter inom vattenrening och miljöövervakning.

Vårt patenterade dagvattenfilter Swedrop har extremt hög reningskapacitet. Filtret med sina naturliga beståndsdelar i kombination med den unika formen och flytförmågan, gör att det inte bara renar nedfallande regn utan också det vatten som redan finns i brunnen, på ytan och i djupet. Därför är Swedrop effektivare och filtrerar bort fler skadliga substanser än vad EU kräver i sitt vattendirektiv. Det är dessutom utvecklat med hänsyn till alla de som skall arbeta med det – med en föredömligt enkel konstruktion som underlättar transport och handhavande. Varje filter får en unik identitet genom en RFID tag, som gör det möjligt att följa det genom hela sin livscykel. Efter användning skall filtret förbrännas.

 

Miljöövervakningssystem från SweCin är utvecklade för att enkelt kunna förläggas i fält. I davattenbrunnar, vattendrag eller andra ställen där man vill få information om föroreningar. Systemet utgörs av gateways som tillsammans utgör ett meshnät eller ett konventionellt stjärnnät. Det samlar data över radio från smarta sensorer och gör det möjligt att övervaka, larma eller åtgärda förändringar i miljön. I realtid.

 

Vi behöver vatten – Vattnet behöver oss

Nyheter

Vårt patenterade dagvattenfilter Swedrop™

  • Effektivt – filtrerar alla sorters oljor samt över 100 kemikalier och tungmetaller och klarar EU-direktivet med råge
  • Flexibelt – passar alla typer av dagvattenbrunnar
  • Enkel hantering – vid både installation och underhåll
  • Trippelverkande – filtrerar både inkommande vatten och befintligt
  • Unik RFID-märkning – för säkrare kontroll